×

Teslimat ve İade Şartları

MADDE 1- SATICI

Unvanı: Navala Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Bundan sonra SATICI olarak geçecektir. Adresi: Merkez Mah. Nadide Sok. Kent Apt. No: 26 D. 7 Şişli – İSTANBUL, Telefon: 0 212 534 03 02 E-mail: egitim@navala.com.tr

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “https://www.navalaakademi.com” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen online canlı eğitim hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Online Canlı (Senkron), Asekron Eğitim ve Yüzyüze Eğitim Hizmetinin İçeriği, Nitelikleri ve Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’ya ait https://www.navalaakademi.com internet sitesinde sözleşme konusu online canlı eğitim hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu online canlı eğitim hizmetinin, web sitesinde belirtilen tarihleri aşmamak koşulu ile her bir online canlı eğitim hizmeti için internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya online canlı eğitim hizmetinden yararlanma hakkı verilir.

4.3- SATICI, sözleşme konusu online canlı eğitim hizmetinin belirtilen niteliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

4.4- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

4.5- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.6- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı online canlı eğitim hizmetinin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.7- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI

Sözleşme konusu online canlı eğitim hizmetinin, eğitim hizmetinin gerçekleştirileceği tarih ve saatten 24 saat önce işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Bu kategoride içerik bulunmuyor.